Inschrijving 2022

  Categorie

  Göhltal-Classic - regelmatigheidsrally

  Regelmatigheidsrally met een gemiddelde snelheid van max. 50 km/u met inachtname van het verkeersreglement. De taken in het roadbook zijn aangegeven met Chinese leestekens met en zonder kilometeraanduiding, kaarttaken, regelmatigheidstesten (RT) en evaluatietesten op gesloten terrein. De tijdsregistratie tijdens het parcours gebeurt door gebruik van het Tripy Systeem. De lengte van de route bedraagt ca. 450 km. De basis van de rit is het reglement van de RACB.

  Göhltal Balade - toeristische uitrit

  Toeristische rondrit met inachtname van het verkeersreglement. De taken in het roadbook zijn aangegeven met Chinese leestekens met en zonder kilometeraanduiding en eenvoudige kaarttaken. Bovendien moeten enkele speciale proeven die geschikt zijn voor oldtimers worden afgelegd. De lengte van de route bedraagtca. 300 km. Voertuigen die tot 1996 zijn gebouwd, mogen deelnemen.

  Bestuurder

  +(0)

  Vergunning

  Een licentie van de Belgische FBVA/BFOV is niet voldoende voor dit evenement!

  U heeft een "ONE EVENT REGULARITY PERMIT MAX. 65KM/H" vergunning nodig:
  LinkVraag een vergunning aan | racb.com
  DownloadInstructies voor de vergunningsaanvraag | PDF

  50€ Licentie + 25€ administratiekosten
  *Alleen voor Belgische burgers

  Passagier

  +(0)

  Vergunning

  Een licentie van de Belgische FBVA/BFOV is niet voldoende voor dit evenement!

  U heeft een "ONE EVENT REGULARITY PERMIT MAX. 65KM/H" vergunning nodig:
  LinkVraag een vergunning aan | racb.com
  DownloadInstructies voor de vergunningsaanvraag | PDF

  50€ Licentie + 25€ administratiekosten
  *Alleen voor Belgische burgers

  Automobiel


  Meer bijrijders

  Prijs per extra passagier: 100€.
  (Inbegrepen in de prijs: Diner op 20.05., snacks tijdens de rit, teamcap)

  Teamname

  Accomodatie

  Preis:

  Inschrijfgeld

  Het inschrijvingsgeld omvat:

  • Ca. +- 450 KM rijplezier
  • Göhltal Classic Car Package
  • Team caps
  • Diner tijdens het evenement incl.
  • 2 rallyplaten voor het voertuig
  • Rasnummers
  • Roadbook en rally documenten voor de 2 dagen
  • .

  Nominatie en betaling tot 01.05.2021

  • Göthltal-Classic: 600€
  • Göthltal Reis: 385€
  Inschrijfgeld
  Vergunning Bestuurder
  Vergunning Passagier
  Extra bijrijder

  Accomodatie

  Total

  Factuur

  Aanvaarding

  Toestemmingsverklaring met betrekking tot de verwerking van foto- en/of video-opnamen volgens DSGVO

  Door ondertekening van dit formulier gaat de deelnemer ermee akkoord dat er tijdens de Göhtal Classic foto's en/of video-opnamen mogen worden gemaakt, waarop de deelnemer of zijn voertuig duidelijk herkenbaar is. De toestemming geldt ook voor de publicatie en het gratis gebruik van de foto's en/of video-opnamen op de website van de club, Facebook-pagina en in andere publicaties van The Event AG. De toestemmingsverklaring kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd, schriftelijk per e-mail aan info@thevent.eu.

  Privacybeleid

  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
  The Event AG
  Voulfeld 24
  4700 Eupen
  Belgien
  info@ostbelgien-classic.be

  Wij verwerken de volgende persoonlijke gegevens voor onze motorsport evenementen: Naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres, kledingmaat, ID-nummer, rijbewijsnummer, club, bankgegevens en voertuigdetails. Deze gegevens heeft u tijdens de registratie aan ons verstrekt.

  Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de organisatie, realisatie en aankondiging van evenementen van The Event AG. Voor elk verder gebruik van de persoonlijke gegevens en voor het doorgeven aan derden is het noodzakelijk dat de vereist de afzonderlijke toestemming van de deelnemer.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO). Wij verwerken foto's en video-opnamen waarop u herkenbaar bent. op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) van de DSGVO).

  Uw persoonlijke gegevens worden door The Event AG in digitale en/of papieren vorm opgeslagen en kunnen alleen door geautoriseerde personen of leden worden ingezien. Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwijderd zodra de het doel van de gegevensverwerking is bereikt.

  U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, het recht op correctie, het recht op verwijdering, het recht op beperking, het recht op gegevensoverdracht en het recht op bezwaar. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een vermoedelijke inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Vrijstelling van aansprakelijkheid

  Ik ontsla de organisatoren en alle medewerkers en helpers van de rally van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele schade die zich direct of indirect voor, tijdens of na de rally voordoet, zowel voor schade die opzettelijk of onopzettelijk is veroorzaakt. Dit geldt ook voor schade die door derden wordt veroorzaakt. De verklaring van afstand van aansprakelijkheid geldt voor schade aan personen, voorwerpen en voertuigen en voor alle mogelijke gevolgschade. evenals alle mogelijke gevolgschade. Ik zie ook uitdrukkelijk af van het recht om de organisatoren van de East Belgium Classic 2020 op enigerlei wijze en om enigerlei reden in rechte te vervolgen. Ik ben op de hoogte van de Rules genomen en erkennen de daarin vermelde voorwaarden.

  De inschrijving wordt pas geaccepteerd als het volledige inschrijfgeld
  inclusief eventuele toeslagen is ontvangen.

  De organisator behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de toegang te weigeren.

  Terugbetaling van het inschrijfgeld: Het inschrijfgeld wordt volledig terugbetaald indien de inschrijving werd geweigerd door de organisator of indien het evenement moest worden geannuleerd in overeenstemming met artikel 5.3.4 van het OBC22-reglement.

  Organisator:
  The Event AG, Voulfeld 24,
  4700 Eupen, Belgien
  MwSt.: BE 0811.823.880

  Bankgegevens::
  Bankverbindung: AXA
  IBAN: BE 51 7512 0412 9062
  BIC: AXABBE22
  Mitteilung: Team XY / Göhltal Classic 2022

  PARTNERS

  SPONSORS

  Newsletter
  Sign-up & stay up-to-date!

  Subscribe


  * indicates required